top of page

Polityka prywatności i plików cookies na stronie www.englishwolf.pl

Data publikacji: 1 grudnia 2020

Poniższe zasady dotyczą przetwarzania, zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych obowiązujących na stronie internetowej www.englishwolf.pl, prowadzonej przez English Wolf Aleksandra Choińska. Usługodawca szanuje prywatność Klientów, oraz dokłada wszelkiej staranności, aby dane były przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego oraz międzynarodowymi zasadami dobrych praktyk. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) English Wolf Aleksandra Choińska podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest English Wolf Aleksandra Choińska z siedzibą w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 5/7 31-026, REGON 387629695, NIP 9512511116. Z Administratorem można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@englishwolf.pl.

2. Wraz zapisem na newsletter lub kontakt przez formularz zamieszczony na stronie internetowej, Klient podaje imię, nazwisko, numer telefonu oraz email. W celu organizacji zajęć, Administrator przetwarza również dane adresowe. English Wolf Aleksandra Choińska zapewnia, że powyższe dane przechowywane są z należytą starannością i dbałością o bezpieczeństwo. W przypadku współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług (dostawcy usług informatycznych, księgowych i marketingowych), Administrator deklaruje odpowiednie sprawdzenie bezpieczeństwa. Podanie powyższych danych jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

3.1 prowadzenia lekcji online i kontaktowania się w celu uzgadniania dat i godzin lekcji oraz odpowiedzi na pytania ze strony Klienta. Jest to zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a, RODO (zgoda Klienta wynikająca z zainicjowania kontaktu),

3.2 prowadzenia działań marketingowych (głównie poprzez pocztę elektroniczną).

4. Administrator przechowuje dane Klienta przez okres korzystania z usług firmy i/lub subskrypcji newslettera oraz po jej zakończeniu na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych bez podania przyczyny, mając jednak na uwadze iż może uniemożliwić to dalsze korzystanie z usług English Wolf Aleksandra Choińska.

5. Strona internetowa www.englishwolf.pl wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. Korzysta z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat zachowania Użytkownika na stronie.

6. Przysługują Państwu następujące prawa:

1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania danych osobowych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przeniesienia danych osobowych do innego Administratora;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

bottom of page