top of page

Pomoc w bieżącym materiale szkolnym

kompletne wytłumaczenie każdego tematu i rozwijanie ponad program szkolny

 

Wielu rodziców przyznaje, że lekcje w szkole są prowadzone w zbyt dużych grupach, a materiału jest za dużo. Aby zapewnić dziecku dobrą umiejętność porozumiewania się w języku angielskim w przyszłości, potrzebne jest indywidualne i kompleksowe podejście nauczyciela.

Wytłumaczenie bieżących tematów

Wszystkie zagadnienia tłumaczymy tak, aby były klarowne i łatwe do zapamiętania. Dostosowujemy sposób tłumaczenia do wieku i umiejętności Ucznia. Zapewniamy również dodatkowe materiały, aby skutecznie utrwalić wiedzę. Przygotowujemy do sprawdzianów, kartkówek czy prezentacji na forum klasy.

Zadania domowe

Pomagamy w zrozumieniu i przerobieniu prac domowych. Nie robimy ich jednak za Ucznia - naszą strategią jest dokładne wytłumaczenie i naprowadzenie do rozwiązania.

Rozwijanie umiejętności

Poziom trudności dostosowujemy indywidualnie - jeśli dziecko dobrze opanowało już obecny materiał ze szkoły, dodajemy dodatkowe aktywności jak konwersacje, czytanie, naukę słówek czy słuchanie. Pokazujemy, jak ciekawie uczyć się języka poprzez gry, seriale, piosenki czy fiszki.

Prowadzimy lekcje dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia.

bottom of page